Monthly Archives: luty 2020

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie które obecnie uczęszczają do przedszkola.
  2. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły podstawowej w terminie od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoła jest przygotowana na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

  1. Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swojej szkoły obwodowej postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl
  2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.
  3. We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 27 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół).
  5. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 27 marca do 3 kwietnia br. (do godz. 15.00).
  6. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10 (Zespół Szkół Sportowych) oraz wielodyscyplinowej (piłka nożna i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca (od godz. 8.00) do 13 marca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

 

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Partnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska oraz Google Polska. Patronatem honorowym akcję objęło: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Komendę Główną Policji. Co roku przygotowywany jest także konkurs na najciekawszą inicjatywę. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie swojej akcji do końca lutego 2020 r. Zamierzamy w nim uczestniczyć!

DBI 2020- zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

W naszej szkole w dniu 11 lutego (wtorek) z inicjatywy uczniów klasy 8 a odbędzie się debata oksfordzka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 i potrwa do około 17:15 – 17:30.

Debata oksfordzka ma dokładnie ustalony przebieg. Celem debaty jest dyskusja nad określoną tezą.

Debata ma swojego marszałka i sekretarza, którzy powinni zajmować widoczne miejsce na sali obrad. Zespoły zwolenników i przeciwników tezy zajmują miejsca po prawej i lewej stronie stołu prezydialnego, krzesełka dla publiczności ustawione są analogicznie, po lewej i prawej stronie sali. Marszałek udziela głosu naprzemiennie zwolennikom i przeciwnikom tezy, przedstawiciele publiczności również mogą zabrać głos po każdej ze stron. Czas wystąpień jest ograniczony, sekretarz ma obowiązek pilnować przestrzegania czasu oraz dyscyplinować mówców.

W trakcie debaty należy zaplanować dwie lub trzy przerwy kiedy słuchacze zajmują miejsca po tej stronie sali, po której znajduje się zespół, który przekonał ich do swojej racji. Jeśli pod koniec debaty liczba osób jest zbliżona po obu stronach, można przeprowadzić anonimowe głosowanie, które wyłoni zwycięski zespół.

Nasz debata skupia się na dwóch następujących punktach:

1. Zmiana regulaminu zasad ubierania się w szkole.

2. Zmiana regulaminu używania telefonów komórkowych w szkole przez uczniów.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału jako widzowie w naszej debacie. Będą w niej brały udział dwa zespoły: uczniów i nauczycieli. Podczas debaty będą mieli Państwo możliwość poznać argumenty obu stron oraz zająć stanowisko jako publiczność.

W piątek 31 stycznia 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 spotkali się dziadkowie naszych najmłodszych uczniów na wspólnym kolędowaniu, kończącym okres bożonarodzeniowy. Było to jedno z dziewięciu wydarzeń, zgłoszonych w ramach projektu “Zebrzydowicki Dialog Pokoleń 2020” do budżetu obywatelskiego miasta. Projekt otrzymał dofinansowanie dzięki głosowaniu, jakie miało miejsce w październiku ubiegłego roku.

Gości powitała pani dyrektor Irena Serwotka. Obecny był również pan Krzysztof Jaroch, menedżer kultury, politolog, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku. Uczniowie klas pierwszych wystąpili z jasełkami, podczas których wspólnie z gośćmi śpiewali znane kolędy i pastorałki. Po występie babcie i dziadkowie zostali obdarowani przygotowanymi przez dzieci upominkami. Zaproszeni częstowali się kawą i ciastem oraz pierniczkami, które własnoręcznie ozdobiły dzieci. W kolędowanie włączyli się także rodzice, którym bardzo dziękujemy za poświęcony czas: pani Agacie Korus za akompaniament, pani Kasi Seemann za piękne wykonanie wraz z synem “Kolędy dla nieobecnych”. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji tego miłego spotkania.