Monthly Archives: lipiec 2018

Wykaz podręczników z religii na rok szkolny 2018/2019

1) Kl. I – „ Żyjemy w Bożym Świecie” (red. ) ks. K. Mielnicki , wyd. „ Jedność”- podręcznik i ćwiczenia.

2) Kl.II- „ Kochamy Pana Jezusa” (red.) W. Kubik SJ, wyd. WAM- podręcznik i ćwiczenia.

3) Kl. III- „ Przyjmujemy Pana Jezusa” (red.) Z. Marek , wyd. WAM- podręcznik i ćwiczenia.

4) Kl. IV -” Miejsca pełne Boga” ks. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek-podręcznik, wyd. „Jedność”.

5) Kl. V- „Obdarowani przez Boga” Z. Marek, wyd. WAM- podręcznik.

6) Kl. VI- „ Przemieni przez Boga” Z. Marek, wyd. WAM- podręczniki.

7) Kl. VII- „ Jezus uczy i zbawia” Z. Marek, wyd. WAM -podręcznik.

8) Kl. VIII- „ Jezus działa i zbawia” Z. Marek, wyd. WAM -podręcznik.