Monthly Archives: luty 2021

Głównym celem lekcji higieny była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk oraz ćwiczenia praktyczne w prawidłowym myciu rąk, projektowanie maseczek ochronnych, wykonanie plakatów ,,Jak chronić się przed wirusem?”- i umieszczenie ich w widocznych miejscach w szkole oraz wykonanie zakładek dotyczących szczepienia się i ofiarowanie ich rodzicom. Dzieci przeprowadziły z rodzicami wywiady nt. Jak przechodziłem szczepienie?

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie. W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową. W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl : a) wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”, b) we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych, c) we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej, d) wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 23 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół), e) rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 23 marca do 29 marca br. (do godz. 15.00).

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10 oraz interdyscyplinarnej (judo, lekkoatletyka, piłka nożna) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 22 lutego (od godz. 8.00) do 5 marca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Zatem klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Witryna naborowa: rybnik.elemento.pl

 

Dziś ostatki. Nasi najmłodsi uczniowie pożegnali czas karnawałowych zabaw, urządzając w ostatnich dniach klasowe spotkania, często połączone z walentynkami. Były zabawy, konkursy i pląsy przy muzyce. Dziękujemy rodzicom klas drugich za “zorganizowanie” pizzy!

 

Miło nam poinformować, że uczennica kl. VI C Agata Wojaczek zdobyła III miejsce w literackim konkursie “Przyjaźń szkolna na całe życie” prowadzonego w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa realizowanej w zakresie programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w województwie śląskim w roku szkolnym 2019/2020÷2020/2021. Konkurs został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, a Agatę przygotowała p. Małgosia Ficek.

Laureatce gratulujemy!

Po feriach zimowych został ogłoszony Konkurs Świątecznej Piosenki Anglojęzycznej. Ze względu na dalsze nauczanie klas starszych miał on formę online. Uczniowie w terminie do 29.01.2021 nadesłali za pośrednictwem platformy Teams swoje nagrania video z własną aranżacją wybranych utworów. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Dziękujemy za profesjonalne nagrania! Dnia 2 lutego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu.

 

Klasy 1-3:

1 miejsce:        Zuzanna Drabina klasa 2a

2 miejsce:       Helena Korus klasa 2b

3 miejsce:        Zuzanna Gacek klasa 3a

 

Klasy 4-8:

1 miejsce:        Jan Korus klasa 4b

2 miejsce:        Anna Gacek klasa 7b

3 miejsce:        Bartosz Banaś klasa 4b

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Organizatorzy:

Sylwia Vogtmann

Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz

Stanisława Podleśny