Zapisy do świetlicy i na obiady w roku szkolnym 2020/2021:
Umowa – obiady – dzieci
Karta zapisu do świetlicy szkolnej
Deklaracja do umowy obiady


Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 – 60zł (na rodzinę) – dotyczy SP12


Konto Rady Rodziców  – 64 1020 2472 0000 6102 0425 9727


 

Strategia działań  wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży
w SP nr 12 w Rybniku  – Prezentacja – procedury w sytuacji zachowań niebezpiecznych w SP 12 -2019