Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku

ul. Buhla 3

44-217 Rybnik

tel/fax: (0-32) 4222907

e-mail: zsp12rybnik@op.pl

Inspektor ochrony danych: Joanna Moćko 
 
kontakt z inspektorem ochrony danych: zsp12rybnik@op.pl