Monthly Archives: sierpień 2019

Chcesz zapisać swoje dziecko na obiady w szkole?

Zapraszamy w dniach 02-04.09.2019 (pn-wt-śr) w godzinach od 08:00 do 16:00 na podpisanie umowy….

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 02.09.2019 – godzina 08:00 – Msza Święta (klasy I-VIII).
– Godzina 09:00 – rozpoczęcie dla klas II-VIII.
– Godzina 10:30 – rozpoczęcie dla klas I

 

Dyrektor ZSP 12 w Rybniku zaprasza rodziców uczniów, którzy od dnia 01.09.2019 rozpoczynają naukę w klasie VI na spotkanie organizacyjne w dniu 29.08.2019 (czwartek)  o godz. 17:00.

Poniżej wzór  wniosku dla rodziców, którzy we własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawne do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Jednocześnie informuję, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr

wniosek o umowę zwrot za paliwo

ceny paliw 22.08.2019