Wyniki szkolnego konkursu ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Klasy I – IV

I miejsce Helena Słowińska
II miejsce Grzegorz Wieczorek, Krzysztof Wieczorek
III miejsce Filip Koterba

Wyróżnienie Zuzanna Lisiak

Klasy V – VIII

I miejsce Paweł Bluszcz
II miejsce Łukasz Biszkont
III miejsce Olaf Pieczka

Wyróżnienie Radosław Wojsik

Szkolny konkurs ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie świątecznym pod hasłem:
,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I-VIII
2. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I-IV
II kategoria – klasy V-VIII

3. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
4. Ozdoby można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców.
5. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu ( imię i nazwisko, klasa).
6. Prace należy składać do dnia 31 marca 2022r w świetlicy szkolnej (p. K. Lepich i p. M. Kubica- Mojżysz).
7. Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
8. Wszystkie prace przechodzą na rzecz organizatorów i będą przeznaczone do sprzedaży na kiermaszu świątecznym.


Serdecznie zapraszamy

SZKOLNY KONKURS RECYTATORKI GWARY ŚLĄSKIEJ !

1. Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Rybniku. Koordynatorzy pani Martyna Kubica – Mojżysz, Katarzyna Lepich.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Rybniku i przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I – III i IV – VIII. Każdy uczestnik powinien przygotować recytację dowolnego tekstu w gwarze śląskiej (wiersz, fragment prozy, tekst gawędziarski),
3.Celem konkursu jest pielęgnowanie i popularyzowanie gwary śląskiej,rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
4. Kryteria oceny:
– umiejętność posługiwania się gwarą śląską
– zasób wykorzystanych określeń gwarowych
– dobór repertuaru
– interpretacja utworu
– ogólny wyraz artystyczny
5. W przypadku nauki zdalnej uczestnicy nagrają filmik z występem i prześlą go drogą elektroniczną (kontakt z koordynatorami konkursu)
Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się dnia 3.12.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Regulamin konkursu „Żyj zdrowo i wesoło”

1. Organizatorami konkursu są Katarzyna Lepich i Martyna Kubica- Mojżysz nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12 w Rybniku.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I- III (konkurs klasowy)
– klasy IV- VIII (konkurs indywidualny)

3. Przedmiotem konkursu dla klas I- III jest stworzenie pracy plastycznej (plakatu) o dowolnej technice, a dla klas IV- VIII jest twórczość literacka– wierszyk, rymowanka

4. Plakat powinien być opisany na odwrocie pracy (klasa).
Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

5. Wiersz powinien być napisany samodzielnie. Nie może być plagiatem utworów zamieszonych w internecie.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów i publikowania w mediach bez dodatkowej zgody.

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2021r.

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021r.

10. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz na forum szkoły.

11. Na laureatów czekają nagrody.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. – ochrona danych osobowych.

UWAGA, UWAGA!!!
Świetlica szkolna ogłasza konkurs na
SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku

2.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych uczniów oraz przybliżenie im tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

3.Wymagania konkursowe:
– Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową
– Praca powinna być estetyczna i musi być ona wynikiem samodzielnej pracy uczestnika.
– Praca musi być przestrzenna – wolnostojąca wykonana w dowolnej technice, z dowolnych materiałów

4.Z powodu nauki zdalnej uczestnicy wykonają zdjęcie swoich prac i prześlą je na adres @: kasia.cichecka@op.pl lub kubica_3@vp.pl do 21 grudnia 2020 roku.

5.Spośród dostarczonych prac zostaną wybrane najlepsze w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV -VIII. Najlepsze prace wyłonione zostaną poprzez jury konkursu. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

6.Koordynatorami konkursu są: Katarzyna Lepich, Martyna Kubica – Mojżysz

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Szkolny konkurs plastyczny na ozdobę świąteczną

„Świeć gwiazdeczko, świeć!”

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku
 2. Spośród dostarczonych prac zostaną wybrane najlepsze w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV -VIII. Najlepsze prace wyłonione zostaną poprzez jury konkursu. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych uczniów oraz przybliżenie im tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Rybniku, a koordynatorami konkursu są: nauczyciel plastyki klas IV-VII – Magdalena Bentkowska oraz nauczyciel: Magdalena Sorichta.
 5. Wymagania konkursowe: – Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową – Praca powinna być estetyczna i musi być wynikiem samodzielnej pracy uczestnika. – Praca musi być przestrzenna – wolnostojąca lub do zawieszenia (wtedy powinna mieć jakiś haczyk/wstążkę/ sznurek by móc ją zawiesić); wykonana w dowolnej technice, z dowolnych materiałów, trwała, nie osypująca się. – Praca plastyczna musi być opisana (drukowanymi literami) poprzez doczepienie karteczki z informacją: imię i nazwisko, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego – jeśli praca została wykonana w szkole na zajęciach. – Prace należy składać do 6 grudnia do p. Magdaleny Bentkowskiej lub w świetlicy p. Magdalenie Sorichta – Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów konkursu, a udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem w/w warunków regulaminu – Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na terenie szkoły.

—————————————————————————————————————————————

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RELIGIJNO-PLASTYCZNY

 

„Droga do Nieba błogosławionej Marii od Apostołów”.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie

 „Droga do Nieba błogosławionej Marii od Apostołów”.

 

 • Zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych.
 • Ukazanie ważnej roli patrona.
 • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego.
 • Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: książki, Internet, czasopisma.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 

REGULAMIN

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkola oraz wszystkich klas szkoły podstawowej i Gimnazjum. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • Kategoria I -gr./klasy 0-3
 • Kategoria II -klasy 4-6
 • Kategoria III -klasy 7-8 oraz III Gimnazjum

 

 • Format pracy : A3
 • Plakat, przygotowany przez jednego ucznia, wykonany dowolną techniką, powinien zawierać informacje o życiu świętego.
 • Praca powinna ukazać, jakie cechy świętego są dla ucznia ważne.
 • Plakat powinien być podpisany czytelnie i opatrzony kartą zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko ucznia, grupę/klasę, przedszkole/szkołę, adres, imię i nazwisko opiekuna.
 • Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody książkowe oraz wyróżnienia.
 • Prace będą oceniane przez Komisję, w której zasiądą przedstawiciele Zarządu Sióstr Boskiego Zbawiciela z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju.
 • Do pracy należy dołączyć również zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych, (karta zgłoszenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i na prezentację pracy na wystawie zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach oraz w Domu Prowincjalnym Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.

Prace uczniów proszę przesłać lub dostarczyć do 13.10.2018 r. na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach

 1. Główna 42

44-290 Jejkowice

Szkoły, których uczniowie zdobędą nagrody i wyróżnienia, zostaną powiadomione    o tym fakcie telefonicznie do 5 listopada 2018 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 listopada 2018 r. w Jejkowicach

Organizator nie zwraca prac, które zostaną zgłoszone do Konkursu.

 Organizatorzy :

 • Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju, odpowiedzialna mgr s. Noemi Raczkowska SDS
 • katecheci ZSP w Jejkowicach: mgr s. Sabina Doktór, s. Magdalena Liszka
 • nauczyciel plastyki: mgr Sylwia Hyla