swietlica-aktualnosci

Wyniki szkolnego konkursu ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Klasy I – IV

I miejsce Helena Słowińska
II miejsce Grzegorz Wieczorek, Krzysztof Wieczorek
III miejsce Filip Koterba

Wyróżnienie Zuzanna Lisiak

Klasy V – VIII

I miejsce Paweł Bluszcz
II miejsce Łukasz Biszkont
III miejsce Olaf Pieczka

Wyróżnienie Radosław Wojsik

Szkolny konkurs ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie świątecznym pod hasłem:
,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I-VIII
2. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I-IV
II kategoria – klasy V-VIII

3. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
4. Ozdoby można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców.
5. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu ( imię i nazwisko, klasa).
6. Prace należy składać do dnia 31 marca 2022r w świetlicy szkolnej (p. K. Lepich i p. M. Kubica- Mojżysz).
7. Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
8. Wszystkie prace przechodzą na rzecz organizatorów i będą przeznaczone do sprzedaży na kiermaszu świątecznym.


Serdecznie zapraszamy

W dniu 3.03.2022 został rozstrzygnięty organizowany przez świetlicę szkolną konkurs na “Najpiękniejszą maskę karnawałową”.

Maski były oceniane przez jury w 3 kategoriach:
1.Trudność wykonania
2.Samodzielność wykonania (pracochłonność)
3.Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność)

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w Konkursie. Wystawę prac można zobaczyć w świetlicy szkolnej.

Klasy I – III:
I miejsce Franciszek Król klasa 2a
II miejsce Emilia Szulik klasa 3a
III miejsce Filip Koterba klasa 1a

Klasy IV – VIII:
I miejsce Jan Mazelanik klasa 4b

Wyróżnienie:
Antoni Mazelanik klasa 4b
Helena Słowińska klasa 4a

GRATULUJEMY!!!

W dniach 3-4 grudnia odbywały się w szkole DNI ŚLĄSKA. Uczniowie mieli okazję poznać wiele śląskich słówek, które widniały zawieszone na ścianach całej szkoły. W ramach tych dni, w szkole odbył się tradycyjnie konkurs gwary śląskiej.

Wyniki konkursu:
PRZEDSZKOLE

I miejsce Dorota Klein
II miejsce Amelia Hajska
III miejsce Antonina Buczkowska

wyróżnienia:
Anna Bończyk
Zofia Wasiak

SZKOŁA

klasy 1-3

I miejsce Laura Lubańska
II miejsce Kamil Szulik
III miejsce Emilia Lepich

wyróżnienia:

Radosław Pawlaszczyk
Maria Zwyrtek
Magdalena Zwyrtek
Kinga Kuczera

klasy IV – VIII

I miejsce Antoni Mazelanik
II miejsce nie przyznano
III miejsce nie przyznano

SZKOLNY KONKURS RECYTATORKI GWARY ŚLĄSKIEJ !

1. Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Rybniku. Koordynatorzy pani Martyna Kubica – Mojżysz, Katarzyna Lepich.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Rybniku i przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I – III i IV – VIII. Każdy uczestnik powinien przygotować recytację dowolnego tekstu w gwarze śląskiej (wiersz, fragment prozy, tekst gawędziarski),
3.Celem konkursu jest pielęgnowanie i popularyzowanie gwary śląskiej,rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
4. Kryteria oceny:
– umiejętność posługiwania się gwarą śląską
– zasób wykorzystanych określeń gwarowych
– dobór repertuaru
– interpretacja utworu
– ogólny wyraz artystyczny
5. W przypadku nauki zdalnej uczestnicy nagrają filmik z występem i prześlą go drogą elektroniczną (kontakt z koordynatorami konkursu)
Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się dnia 3.12.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Regulamin konkursu „Żyj zdrowo i wesoło”

1. Organizatorami konkursu są Katarzyna Lepich i Martyna Kubica- Mojżysz nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12 w Rybniku.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I- III (konkurs klasowy)
– klasy IV- VIII (konkurs indywidualny)

3. Przedmiotem konkursu dla klas I- III jest stworzenie pracy plastycznej (plakatu) o dowolnej technice, a dla klas IV- VIII jest twórczość literacka– wierszyk, rymowanka

4. Plakat powinien być opisany na odwrocie pracy (klasa).
Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

5. Wiersz powinien być napisany samodzielnie. Nie może być plagiatem utworów zamieszonych w internecie.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów i publikowania w mediach bez dodatkowej zgody.

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2021r.

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021r.

10. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz na forum szkoły.

11. Na laureatów czekają nagrody.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. – ochrona danych osobowych.

Informujemy, że szkolny konkurs na „PALMĘ WIELKANOCNĄ” został rozstrzygnięty.
Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Klasy I-III

I miejsce – Martyną Zdrzałek
II miejsce – Filip Małek
III miejsce – Jan Mazelanik

Wyróżnienie:

Kacper Juszczak

Klasy IV – VIII

I miejsce – Olaf Pieczka

Wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie zapraszamy po odbiór nagród i upominków.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy wielkanocnej.
2. Materiał do wykonania palmy: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepina, wstążka, bibuła itd.
3. Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:
· klasy I – III
· klasy IV – VIII
4. Oceniając prace komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
· pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
· wielkość i bogactwo użytych materiałów,
· samodzielność i estetykę wykonania pracy.
5. Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą informacje tj.: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
6. Zgłoszone prace na konkurs należy dostarczyć do 29.03.2021r. do świetlicy szkolnej (klasy IV – VIII proszę o pozostawienie prac w przedsionku szkoły przy głównym wejściu).
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.03.2021r. na stronie internetowej szkoły.