Kalendarz roku szkolnego  2021/2022:

Nazwa wydarzenia Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 -31.12.2021 r.
Ferie zimowe 14.02.-27.02.2022 r.
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 4, 5 i 6 kwietnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.- 19.04.2022 r.
Koniec roku szkolnego 24.06.2022 r.
Ferie letnie 25.06.-31.08.2022 r.
Zakończenie I semestru 31.01.2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26.05.2022 r.
Dodatkowe dni wolne  –świetlica czynna 15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
2 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
23 czerwca 2022 r.

  

Zadania związane z systemem oceniania 

 

Konferencja klasyfikacyjna 25.01.2021 r. 20.06.2022 r.
Egzamin klasyfikacyjny Wg potrzeb Wg potrzeb
Egzamin poprawkowy Wg potrzeb Wg potrzeb
Wystawienie ocen (3 dni robocze przed konferencją klasyfikacyjną) 20.01.2022 r. 14.06.2022 r.
Poinformowanie rodziców                                   o zagrożeniu oceną ndst 20.12.2021 r. 20.05.2022 r.
Poinformowanie o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych 11.01.2022 r. 06.06.2022 r.

 

Terminy spotkań z rodzicami 

Rodzaj spotkania Termin
Zebrania  klasowe 14-15.09.20201 r.
Prelekcja dla rodziców: “Jak wspomóc swoje dziecko po pandemii i gdzie szukać pomocy.” 28.09. 2021 r. – godz. 17.30
Konsultacje 20.10.2021 r.
Konsultacje 18.11.2021 r.
Konsultacje 20.12.2021 r.
Zebrania klasowe 26-27.01.2022 r.
Konsultacje  29.03.2022 r.
Zebrania klasowe 20-23.05.2022 r.