Monthly Archives: maj 2020

26 maja obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji miło będzie wykonać dla naszych mam upominek, laurkę czy bukiecik kwiatów. Umieszczam zatem kilka propozycji prac, które możecie przygotować dla Waszych kochanych mam.

 

 

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Ziemia w Układzie Słonecznym”, który jest organizowany w naszej szkole w ramach Światowego Dnia Kosmosu obchodzonego na całym świecie 21 maja 2020r.

Konkurs składa się z dwóch części:

 1. Rozwiązanie testu wiedzy o Układzie Słonecznym – 21 maja 2020r. o godz. 15:30.
 2. Wykonanie modelu Układu Słonecznego według własnego projektu i przesłanie zdjęcia modelu na adres:jaworska.zsp12@gmail.comw terminie do 29 maja 2020r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Udział w konkursie będzie nagrodzony dodatkową oceną z geografii.

Uwaga! Należy zgłosić swój udział w konkursie do dnia 21 maja 2020r. do godz. 12:00 odpisując na wiadomość na e-dzienniku lub wysyłając e-mail na adres jaworska.zsp12@gmail.com

 

 

Mimo trudnego czasu i nauczania na odległość pierwszaki spisały się na medal. Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019-2020 brały udział w wielu projektach i programach ogólnopolskich. Udało nam się mimo nauczania zdalnego zrealizować III moduł i tym sposobem zakończyliśmy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Czytam  z klasą lekturki z pod chmurki”. Otrzymaliśmy Certyfikat ukończenia, a także Dyplom dla każdego ucznia. Ponadto otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający udział w XI edycji „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, Dyplom uczestnictwa w projekcie „Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż?” zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Brawo pierwszaki!!!

 

Dzień Polskiej Niezapominajki, który przypadał 15 maja, jest dla wielu uczniów naszej szkoły przypomnieniem sobie o walorach piękna naszej przyrody. Święto przypomina o naszych ważnych chwilach w życiu, miejscach i sytuacjach.
Kartki są wykonanie przez uczniów różnych klas w podziękowaniu przyrodzie oraz są wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy walczą z koronawirusem.

 

W związku z przedłużającą się pracą zdalną, chcielibyśmy zaprezentować piękne „Panie Wiosny” prace konkursowe wykonane przez uczniów klas I-III. Wyniki i rozdanie nagród odbędą się po powrocie do szkoły. Zachęcamy do oglądania!

Ponownie ruszył nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021

 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.
 2. W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).
 3. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie do 16 czerwca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły lub być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu). Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

 1. Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców jest dostępna do 16 czerwca br. (do godz. 15.00) elemento.pl
 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.
 3. We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 18 czerwca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół – także na stronach internetowych szkoły).
 5. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 18 czerwca do 23 czerwca br. (do godz. 15.00).
 6. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10 (Zespół Szkół Sportowych) oraz wielodyscyplinowej (piłka nożna i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców jest dostępna tylko do 3 czerwca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Zatem klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Kalendarz zmian i wytyczne sanitarne dotyczące bezpiecznego sposobu zorganizowania pracy szkoły od 18.05.2020:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

 

Drogie Świetliki!

Dziś Dzień Niezapominajki. Z tej okazji możecie wykonać pracę plastyczną. Przesyłam kilka filmików z www.youtube.pl , w których zobaczycie różne pomysły na wykonanie niezapominajek. Zachęcam do zabawy!