Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2022/2023

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.

Witryna naborowa:  rybnik.elemento.pl

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 1 marca (od godz. 8.00) do 18 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły              (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

 

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 marca (od godz. 8.00) do 18 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl :

  1. wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”,
  2. we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
  3. we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,
  4. wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 25 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),
  5. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 25 marca (godz. 10:00)                 do 4 kwietnia br. (do godz. 15.00).

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Rybniku na rok szkolny 2022/2023.

 

 

od 1.03.2022

godz. 8.00

do 18.03.2022

godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1.03.2022

godz. 8.00

do 22.03.2022

godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
25.03.2022

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25.03.2022

godz. 10.00

do 4.04.2022

godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu
6.04.2022

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.