Od września swoją przygodę z kodowaniem rozpoczęła klasa IC. Podczas
zajęć uczniowie rozwijają umiejętność logicznego myślenia, nabywają
umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w
realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów oraz kształtują
wyobraźnię przestrzenną. Klasa na zajęciach jest bardzo aktywna, a każdy
zdobyty poziom kodowania przynosi wiele radości. Podczas zajęć
wykorzystujemy matę do kodowania i kolorowe kubeczki. Pracujemy również
z robotem DOC oraz z ozobotami.