Podczas lekcji na temat filmu uczniowie poznawali, na czym polega praca filmowca. Uczyli się, jak zrobić animację poklatkową czyli tzw. “stop motion”. Pracowali w parach. Zadaniem było zaplanowanie animacji, wykonanie zdjęć (do 10 sekundowej animacji potrzeba ich ok. 50), montaż i dodanie muzyki. Jak podczas produkcji prawdziwego filmu. Pracę wykonywali na swoich telefonach więc umiejętność korzystania z nowych technologii również odegrała niemałą rolę. Choć temat pracy był dowolny, część uczniów zdecydowała się na wyrażenie swojego sprzeciwu wobec wojny oraz pokazanie, że warto pomagać. Zapraszamy do obejrzenia filmików:

Під час уроків з кіно студенти дізналися про роботу кінорежисера. Вони навчилися створювати анімацію стоп-моушн. Вони працювали парами. Завдання полягало в тому, щоб спланувати анімацію, сфотографувати (до 10 секунд анімації потрібно близько 50 з них), редагувати і додавати музику. Як у виробництві справжнього фільму. Вони виконували роботу на своїх телефонах, тому здатність використовувати нові технології також зіграла значну роль. Хоча предмет роботи був довільним, деякі студенти вирішили висловити свою незгоду з війною і показати, що варто допомогти. Запрошуємо вас подивитися відео:

Animacje uczniów

Udostępnione są również na Youtube:

Film 1 
Film 2 
Film 3
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7