Regulamin

szkolnego konkursu plastyczno-literackiego

„A może to byś przeczytał?”

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie umiejętności plastycznych i językowo-literackich.
 2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 3. Pobudzanie aktywności twórczej.
 4. Popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
 5. Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu reklamującego przeczytanie wybranej książki.

Plakat powinien zawierać:

 • tytuł książki,
 • graficzne przedstawienie książki (np. rysunek),
 • slogan reklamowy,
 • istotne informacje o książce (np. ciekawe opowiadania, poruszające wiersze),
 • element zachęcający do przeczytania książki, słowa pozytywnie wartościujące.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Rybniku.
 2. Przyjmowane będą prace indywidualne.
 3. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Do pracy należy przymocować metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa.

Forma pracy i technika wykonania:

 1. Technika pracy dowolna.
 2. Format pracy: A4 lub większe.

Kryteria oceny:

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :

I Klasy I-III

II Klasy IV-VIII

 1. Komisja konkursowa dokona oceny na podstawie następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • samodzielność,
 • estetyka wykonania,
 • walory artystyczne,
 • oryginalność,
 • poprawność ortograficzna, językowa i interpunkcyjna.

Terminy:

Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej do końca listopada 2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca grudnia 2019r.

Organizatorka

Małgorzata Ficek