12 października 2019 r. 13-osobowa grupa zapalonych odkrywców nauki naszej szkoły, wyruszyła razem z nauczycielkami (Małgorzatą Pander i Aliną Dąb) na wyjątkowe wydarzenie popularnonaukowe na Śląsku, które promuje naukę oraz jej zastosowanie w życiu codziennym. Celem Wydarzenia było zachęcenie młodych ludzi do nieustannego poszerzania wiedzy, studiowania nauk ścisłych i humanistycznych, a w przyszłości przeprowadzania badań naukowych i podjęcie pracy naukowca. Nadto, celem Wydarzenia było promowanie Politechniki Śląskiej, jako jednostki interdyscyplinarnej i otwartej dla wszystkich grup wiekowych społeczeństwa oraz zachęcanie młodzieży do studiowania i pracy w obszarze nauki.

Odkryliśmy m.in.:

  • Salon gier sterowanych ruchem oka
  • Roboty
  • Drony
  • Sygnały biomedyczne
  • Magnetyczny Slime
  • Drukarkę 3D
  • Świat dźwięków
  • Wirtualną rzeczywistość VR w bhp