Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 – 60zł (na rodzinę) – dotyczy SP12

Konto Rady Rodziców  – 64 1020 2472 0000 6102 0425 9727