SZKOLNY KONKURS WIEDZY

O PATRONIE SZKOŁY

KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

Zapraszam do udziału w szkolnym konkursie z wiedzy o Patronie Szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Konkursu odbędzie się 30 kwietnia.

Klasy IV-VII zapraszam do sprawdzenia swoich wiadomości dotyczących życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materiały przygotowujące do konkursu znajdują się na szkolnej stronie internetowej.

Zgłoszenia do konkursu i wszelkie pytania proszę kierować do katechetki Karoliny Toman.