Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Nazwa wydarzenia Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. – 01.01.2020 r.
Ferie zimowe 13 – 26.01.2020 r.
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 30.03 – 01.04.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14.04.2020 r.
Koniec roku szkolnego 26.06.2020 r.
Ferie letnie
Zakończenie I semestru 10.01.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21 – 23.04.2020 r.
Dodatkowe dni wolne (5 dni) – świetlica czynna 31.10.2019 r., 30.04.2020 r., 04.05.2020 r., 12.06.2020 r., 24.06.2020 r.
Ustawowe dni wolne 01.11.2019 r., 11.11.2019 r., 06.01.2020 r., 01.05.2020 r., 11.06.2020 r. – (szkoła zamknięta),
14.10.2019 r. (świetlica czynna).

 

Terminy zebrań z rodzicami 

Rodzaj spotkania Termin
Zebranie ogólne i klasowe 09.09.2019 r., 05.12.2019 r.
Konsultacje 17.10.2019 r., 14.11.2019 r.,