76 rocznica akcji pod Arsenałem oraz praca 7 a z lekturą „Kamienie na szaniec” stały się punktem wyjścia do przygotowania wzruszającego przedstawienia poświęconego ludziom, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać.

  1. 03. 1943 roku Aleksy Dawidowski, Tadeusz Zawadzki i inni harcerze (członkowie Szarych Szeregów) odbili z rąk Niemców swojego przyjaciela – Janka Bytnara. Rudy pomimo katowania przez gestapo, pomimo nieustannego bólu, nie zdradził przyjaciół ani sprawy, której służył. Pozostał do końca lojalny i oddany ojczyźnie oraz tym, z którymi walczył o wolność.

 

Śledząc tragiczne losy bohaterów, mogliśmy zastanowić się, jakimi my jesteśmy przyjaciółmi, czy można na nas polegać, czy w relacji z drugim człowiekiem potrafimy być bezinteresowni, oddani, lojalni. Co jest dla nas ważne, co liczy się tak naprawdę w życiu, czy jesteśmy gotowi podjąć walkę o siebie i wartości, w które wierzymy…

Scenariusz przedstawienia opracowała Pani Magdalena Kralka razem z uczniami klasy VIIa

Klasa IV C przeniosła się w baśniowy świat Narnii. Podczas jednej z lekcji uczniowie wyruszyli w podróż po stacjach, przy których czekały na nich zadania do wykonania. Poziom trudności był różnorodny, należało wykazać się wiedzą, refleksem, umiejętnością logicznego myślenia i sprawną współpracą w grupie. Uczniowie zaangażowali się w zadania i wykonali je poprawnie oraz szybko.

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Szkoły Podstawowej nr 12 w ZSP nr 12 w Rybniku na rok szkolny 2019/2020:

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.04.2019 godz. 8.00 17.04.2019 godz.15.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.04.2019 godz. 8.00 24.04.2019 godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 30.04.2019 godz. 9.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 30.04.2019 godz. 9.00 10.05.2019 godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 14.05.2019 godz. 8.00

 

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola nr 12 w ZSP nr12 w Rybniku na rok szkolny 2019/2020:

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 01.04.2019 godz. 09:00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2019 godz. 9.00 12.04.2019 godz. 15.00
3 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2019 godz. 9.00 18.04.2019 godz. 15.00
4 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05.2019 godz. 9.00
6 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05.2019 godz. 9.00 14.05.2019 godz. 15.00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 16.05.2019 godz. 9.00

 

 

Pierwsza grupa, która ukończyła zajęcia z zakresu podstaw gry w szachy. Zajęcia  prowadziła  Pani Barbara  Grzenik-Trzop,  … GRATULUJEMY ….

Młodzi recytatorzy, a wśród nich laureaci konkursu

„W Krainie Dobrych Wierszy”…

  1. 02. 2019

 

W kategorii klas IV – VI:

Robert Kocur – I miejsce

Zuzanna Pluta – II  miejsce

Agata Wojaczek – III miejsce

 

W kategorii klas VII – VIII:

Milena Koszyczarz – I miejsce

Marta Dobrowolska – II miejsca

„Szanuj każdego człowieka, ponieważ Chrystus w nim żyje, bądź wrażliwy na każdego człowieka, twojego brata” – przypomina nasz patron, kard. S. Wyszyński. Pamiętając o tym pięknym przesłaniu, uczniowie 7 a przygotowali wzruszający spektakl „Dla wszystkich starczy miejsca”.
Uczestniczący w przedstawieniu widzowie (pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie, a także ich rodzice i dziadkowie) zostali zaproszeni do udania się w podróż razem z wątpiącym w życzliwość innych Igorem. Młodzi aktorzy wcielili się w role osób nietolerowanych, nietolerujących, jak i tych, którzy odważnie mówili „NIE” wszystkim poniżającym innych. I tak na scenie pojawili się ks. Jan Twardowski, uczący nas dostrzegania piękna, czystości i prostoty w życiu osób niepełnosprawnych, i Matka Teresa z Kalkuty „drepcząca tam, gdzie nikt nie odważył się dreptać” – to ona połączyła wszystkich obecnych podczas przedstawienia symboliczną nicią życzliwości.
Miejmy nadzieję, że między innymi dzięki takim spotkaniom, staniemy się bardziej wrażliwi i otwarci na innych, odrzucimy dzielące nas uprzedzenia i co najważniejsze życzliwiej spojrzymy na kolegę z klasy, szkoły czy najbliższego otoczenia.