Szkolny konkurs plastyczny na ozdobę świąteczną

„Świeć gwiazdeczko, świeć!”

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku
 2. Spośród dostarczonych prac zostaną wybrane najlepsze w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV -VIII. Najlepsze prace wyłonione zostaną poprzez jury konkursu. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych uczniów oraz przybliżenie im tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Rybniku, a koordynatorami konkursu są: nauczyciel plastyki klas IV-VII – Magdalena Bentkowska oraz nauczyciel: Magdalena Sorichta.
 5. Wymagania konkursowe: – Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową – Praca powinna być estetyczna i musi być wynikiem samodzielnej pracy uczestnika. – Praca musi być przestrzenna – wolnostojąca lub do zawieszenia (wtedy powinna mieć jakiś haczyk/wstążkę/ sznurek by móc ją zawiesić); wykonana w dowolnej technice, z dowolnych materiałów, trwała, nie osypująca się. – Praca plastyczna musi być opisana (drukowanymi literami) poprzez doczepienie karteczki z informacją: imię i nazwisko, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego – jeśli praca została wykonana w szkole na zajęciach. – Prace należy składać do 6 grudnia do p. Magdaleny Bentkowskiej lub w świetlicy p. Magdalenie Sorichta – Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów konkursu, a udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem w/w warunków regulaminu – Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na terenie szkoły.

—————————————————————————————————————————————

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RELIGIJNO-PLASTYCZNY

 

„Droga do Nieba błogosławionej Marii od Apostołów”.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie

 „Droga do Nieba błogosławionej Marii od Apostołów”.

 

 • Zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych.
 • Ukazanie ważnej roli patrona.
 • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego.
 • Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: książki, Internet, czasopisma.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 

REGULAMIN

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkola oraz wszystkich klas szkoły podstawowej i Gimnazjum. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • Kategoria I -gr./klasy 0-3
 • Kategoria II -klasy 4-6
 • Kategoria III -klasy 7-8 oraz III Gimnazjum

 

 • Format pracy : A3
 • Plakat, przygotowany przez jednego ucznia, wykonany dowolną techniką, powinien zawierać informacje o życiu świętego.
 • Praca powinna ukazać, jakie cechy świętego są dla ucznia ważne.
 • Plakat powinien być podpisany czytelnie i opatrzony kartą zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko ucznia, grupę/klasę, przedszkole/szkołę, adres, imię i nazwisko opiekuna.
 • Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody książkowe oraz wyróżnienia.
 • Prace będą oceniane przez Komisję, w której zasiądą przedstawiciele Zarządu Sióstr Boskiego Zbawiciela z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju.
 • Do pracy należy dołączyć również zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych, (karta zgłoszenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i na prezentację pracy na wystawie zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach oraz w Domu Prowincjalnym Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.

Prace uczniów proszę przesłać lub dostarczyć do 13.10.2018 r. na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach

 1. Główna 42

44-290 Jejkowice

Szkoły, których uczniowie zdobędą nagrody i wyróżnienia, zostaną powiadomione    o tym fakcie telefonicznie do 5 listopada 2018 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 listopada 2018 r. w Jejkowicach

Organizator nie zwraca prac, które zostaną zgłoszone do Konkursu.

 Organizatorzy :

 • Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju, odpowiedzialna mgr s. Noemi Raczkowska SDS
 • katecheci ZSP w Jejkowicach: mgr s. Sabina Doktór, s. Magdalena Liszka
 • nauczyciel plastyki: mgr Sylwia Hyla