We wrześniu uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do biura senatora p. Wojciecha Piechy na wręczenie nagród konkursu pt. „List do Taty” organizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 60 prac z Rybnika i powiatu rybnickiego i mikołowskiego. Uczniowie kl. Vc otrzymali wyróżnienia:
Agata Wojaczek, Paulina Zimończyk, Radosław Wojsik.
Opiekunem uczniów była p. Małgorzata Ficek.

Laureatom gratulujemy!