Wspólne działania na rzecz poszanowania środowiska są niezwykle ważne, dlatego nasza szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska” .

Ogólnopolska akcja przebiegała pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

W ramach akcji podjęliśmy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy się stawać coraz bardziej odpowiedzialnymi za stan środowiska w naszym miejscu zamieszkania. W związku z powyższym zainicjowaliśmy akcję sprzątania okolicy naszej szkoły. W zbiórce śmieci zorganizowanej w dn. 25 i 27 września 2019r. udział wzięła klasa 7b pod opieką pani Małgorzaty Pander oraz klasa 5c pod opieką pani Agnieszki Jaworskiej. Planowane jest także przeprowadzenie pogadanek na temat zmiany naszych indywidualnych nawyków dotyczących korzystania z jednorazowych opakowań oraz segregacji i recyklingu.

Dzięki podjętym działaniom mamy nadzieję, że nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć naszego środowiska.